top of page
Nutriční poradna
Orange Juice

Nutriční poradna Ústavu fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity nabízí
nutriční podporu všem účastníkům projektu ProParkinson zdarma!


Naše nutriční poradna je zdravotnické zařízení ambulantního typu. Zaměstnanci poradny jsou nutriční terapeuti s vysokoškolským vzděláním splňující podmínky zákona č. 96/1994 o nelékařských zdravotnických povoláních. Náš přístup je profesionální, vycházíme z poznatků medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine). Poradna je vybavena špičkovými přístroji.


Pro účastníky projektu nabízíme:

  • 2x měření tělesného složení na přístroji InBody 370S s vysvětlením výsledků nutričním terapeutem

  • 2x individuální konzultace s odborníkem na výživu, kde můžeme probrat Vaše potíže spojené s výživou

  • předání edukačního materiálu a návodu pro zavedení diety za účelem předcházení rozvoje příznaků Parkinsonovy nemoci

  • průběžná komunikace s nutričním terapeutem - online konzultace.

Pro využití našich služeb musíte splnit 2 následující podmínky:

  • souhlasit s využitím poskytnutých dat v rámci anonymního výzkumu

  • vyplnit 2 dotazníky zaměřené na průzkum Vašich stravovacích zvyklostí a kvality života.

V případě zájmu se obraťte na Mgr. Nadezhdu Borzenko

E-mail: nadezhda.borzenko@osu.cz
Tel.: +420 731 420 288, +420 774 585 425
Další informace a nabídky Nutriční poradny Lékařské fakulty Ostravské univerzity naleznete zde:

bottom of page