top of page
Scientist Pipetting

Proč se zapojit?

Čím dříve se podaří nemoc diagnostikovat, pacient může včas zahájit léčbu, roste šance na oddálení
progrese onemocnění a tím vyšší má šance na kvalitnější život a jeho prodloužení.
A proto je hlavním cílem našeho projektu najít a sladit takový systém preklinického a klinického
diagnostického postupu, který spolu s laboratorními vyšetřovacími metodikami, pomůže upozornit na
nebezpečí rizika vzniku Parkinsonovy nemoci a stanovit riziko vzniku Parkinsonovy nemoci. Takto

nalezení mladí lidé v produktivním věku dostanou šanci oddálit propuknutí nemoci a prodloužit si tak
plnohodnotný zdravý život.

bottom of page