Aktivity Projektu Pro Parkinson
Colorful Lights
Nutriční poradenství

Nutriční poradna Lékařské fakulty Ostravské univerzity nabízí všem účastníkům projektu Parkinson, které dle výsledků testu mají riziko vzniku Parkinsonové nemocí, vstupní a kontrolní vyšetření s měřením tělesného složení a poskytnutím edukačních materiálů o výživě v prevenci rozvoje dané nemocí.